październik 2019

październik 2019

Oprogramowanie na świętość
Jak ufać sobie?
„Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,8)
Moc, która w głowie się nie mieści.