Nasze Cele

Nasze Cele

Charyzmat i misja w Kościele

ikona

Nasz charyzmat

Ruch rekolekcyjny i formacyjny małżeństwa, a przez to i rodzin.

  o nas  

Nasz cel

Odnowienie więzi małżeńskiej, a głównie dialogu męża i żony,
zmierzający do zwiększenia wzajemnego zrozumienia,
zaufania oraz akceptacji.

do czego

Do czego to prowadzi

Do autentycznego spotkania małżonków między sobą, ale i też z Bogiem.

zasady dialogu

Stosujemy zasady dialogu

Słuchanie przed mówieniem, rozumienie przed ocenianiem,
dzielenie się przed dyskutowaniem,
a nade wszystko przebaczanie.

co nam pryświca

Co nam przyświeca

Rozwijanie zasad dialogu w rodzinie.

wzajemny szacunek

Uznajemy wzajemny szacunek

Szanujemy ludzi bez względu na status społeczny, wykształcenie, przekonania, sympatie itp.
Każdy człowiek, bez względu na to, kim jest i jak postępuje, posiada swoją godność, która jest niezbywalnym darem od Boga.
Zatem powinniśmy się do siebie odnosić w taki sposób, aby nie naruszać godności drugiego człowieka.
W naszym środowisku nie ma, zatem miejsca na jakikolwiek „hejt”, który jest tak popularny w mediach.

odpowiadamy za slowa

Odpowiadamy za słowa i czyny

Zajmujemy się tylko tym, na co mamy wpływ,
a nie zajmujemy się sprawami, na które nie mamy wpływu.
Jeśli zabieramy głos lub podejmujemy działanie,
to bierzemy za to odpowiedzialność.

do czego

Podstawowa FORMA PRACY

Dwudniowe weekendowe rekolekcje zamknięte, prowadzone przez trzy pary małżeńskie i księdza.

do czego

Co POTEM

Praca w małych grupach i comiesięczna msza święta.