Małe Grupy

Małe Grupy

Co? Gdzie? Kiedy?

Jednorazowe uczestnictwo w weekendach lub rekolekcjach nie zawsze przynosi od razu spodziewany rezultat. Pierwsze rekolekcje są impulsem, początkiem drogi. Wiele małżeństw chce kontynuować doświadczenie rekolekcji w sposób systematyczny, w czasie comiesięcznych spotkań w tzw. małych grupach. Każdorazowo podczas tych spotkań omawiamy jeden temat, który zachęca nas do dzielenia się swoimi doświadczeniami, jak również do pracy nad własnymi relacjami. Obecność księdza podczas tych spotkań, wzmacnia nas duchowo i umacnia w tym, że to co robimy, jest w łączności z Panem Bogiem.

Spotykamy się systematycznie i podejmujemy tematy, które dają uczestnikom możliwość dzielenia się sprawami trudnymi, czy intymnymi, ale w poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego zrozumienia.

Jesteśmy otwarci na przyjęcie nowych par małżeńskich, które wybierają dialog jako drogę i sposób życia dla swojego małżeństwa.

Ilość małżeństw uczestniczących w spotkaniach systematycznie się zwiększa. Na początku 2020 roku w naszym ośrodku w sposób regularny, spotyka się w dwunastu małych grupach, ponad 100 małżeństw z różnym stażem małżeńskim. Nasze spotkania mają charakter przyjacielski, często po omówieniu tematu pozostajemy jeszcze, aby porozmawiać razem na inne tematy, dzięki czemu lepiej się poznajemy.

 

Mała Grupa „Gostyńska” 

 

Basia i Mirek
Ania i Borys

Jola i Adam
Joanna i Jarosław
Danuta i Krzysztof
Kasia i Michał
Krystyna i Marek
Małgorzata i Marcin
Małgorzata i Mirosław

czytaj więcej

Mała Grupa „Będzińska”

 

 

Gosia i Andrzej
Krysia i Edzio

Ania i Jarek
Iwona i Kamil
Agnieszka i Paweł
Barbara i Grzegorz
Ala i Józef

czytaj więcej

Mała Grupa „Szczakowska”,
ks. Józef Gut
 

 

Iwona i Krzysztof
Gosia i Piotr

Ewa i Zbigniew
Barbara i Przemysław
Lucyna i Antoni
Teresa i Adam
Maria i Adam
Małgorzata i Jerzy
Agnieszka i Andrzej
Mirosława i Józef

czytaj więcej

 
Mała Grupa „Ciężkowicka” 

 

 

czytaj więcej

Mała Grupa „Dąbrowska”

 

czytaj więcej

Mała Grupa „Rybnicka”

 

czytaj więcej

Mała Grupa „Krakowska”,
ks. Przemek Mardyła
 

 

 

czytaj więcej

Mała Grupa „Gliwicka”,
ks. Marcin Gruszka
 

 

 

czytaj więcej

Mała Grupa „Jaworzno-Bory”,
ks. Włodzimierz Machura
 

 

 

czytaj więcej

Mała Grupa „Jaworznicko-Gostyńska II” 

 

 

czytaj więcej

Mała Grupa „Sosnowiecka”,
ks. Tomasz Smalcerz
 

 

 

czytaj więcej

Oczekują na Małą Grupę: