Rekolekcje dla animatorów w Kokotku

Rekolekcje dla animatorów w Kokotku

W dniach 31-05-2019 do 02-06-2019 zorganizowaliśmy w Kokotku k/Lublińca rekolekcje dla animatorów naszego ośrodka jako dalszy ciąg warsztatów „Misja, wizja, strategia”. W czasie tych rekolekcji w piątkowy wieczór Adam Borowy przypomniał nam w postaci prezentacji multimedialnej naszą misję – załącznik 3, która została wypracowana na marcowych warsztatach.
W sobotę przypomnienie i doprecyzowanie w grupach „naszych zasad”, z uwzględnieniem sugestii Jurka Kołodzieja, poprowadzili Maciek Witaliński i Andrzej Kędziorski. Ilość zasad została skomasowana do 4-rech. Każdą z zasad omawiała i opisywała oddzielnie jedna grupa animatorów, następnie opis/doprecyzowanie każdej z zasad został przedstawiony i omówiony na forum
i zapisany w sposób, który zaakceptowało 100% uczestniczących animatorów. Po wspólnym uzgodnieniu zapisu zasad, został podpisany kontrakt obowiązujący naszą wspólnotę animatorów – załącznik 4.
Po południu Julek i Asia Faronowie poprowadzili medytację nt darów jakimi nas, animatorów Pan Bóg obdarzył do posługi we wspólnocie, animatorzy zapoznali się ze strukturą naszego ośrodka oraz potrzebami w różnych posługach i mogli zadeklarować swoje zaangażowanie. Deklaracje te zostały złożone na ołtarzu w formie daru animatorów.
Przed medytacją Basia Graczek, rozdała przygotowane przez siebie zdjęcia z cytatami do przemyślenia.
Sobota zakończyła się oczywiście agapą. Tym razem osobami prowadzącymi spotkanie byli Adam i Agnieszka Górniak. Poprowadzili konkursy i zabawy. W międzyczasie grillowaliśmy
i objadaliśmy się ciastami, które jak zawsze upiekliśmy sami. W to nasze świętowanie wplotła się niebylejaka uroczystość, a mianowicie Adam Górniak cieszył się razem z nami zdobyciem tytułu doktora.
W niedzielę ja z Gosią rozpoczęliśmy spotkanie od omówienia jakie zadania czekają nasz ośrodek w nadchodzących latach (z ważniejszych: wybory nowego zarządu, organizacja zjazdu liderów krajowych), jak widzimy funkcjonowanie ośrodka, co chcemy osiągnąć, jakie mamy potrzeby
i problemy na dzień dzisiejszy. Po podzieleniu się z animatorami naszymi wizjami i marzeniami, prowadziliśmy spotkanie „Wizja i strategia” – załącznik 5 w oparciu o zmodyfikowany przy współpracy z Jurkiem Kołodziejem formularz „Chcieć znaczy móc”- załącznik 6. Następnie każdy został zachęcony do napisania 3 pomysłów na poprawę, zmianę, wprowadzenie nowości
w działaniu naszej wspólnoty, z czego jeden (jego zdaniem najważniejszy) prezentował publicznie. Potem następowały kolejne spotkania w grupach, prezentacje pomysłów, informacje zwrotne
o celowości, przydatności i możliwości ich realizacji i wybór najbardziej istotnego z punktu widzenia jego przydatności dla ośrodka. Z grupy 3 osobowej wyłoniono 1 pomysł, następnie
w grupie 9 osobowej z 3 pomysłów wyłoniono 1 najistotniejszy. Ostatecznie uzyskaliśmy 3 najistotniejsze zdaniem uczestniczących pomysły, które zostały zaprezentowane z podjęciem konkretnego terminu realizacji (i są już realizowane). Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodyczami za udział w wykonanej pracy i wygenerowane pomysły, które wszystkie skrzętnie spisaliśmy z podaniem imienia i nazwiska pomysłodawcy. Każdy pomysłodawca został „liderem” realizacji swojego pomysłu. Wszystkie pomysły są dostępne dla animatorów w „chmurze” gdzie zostały uzupełnione o pozostałe wygenerowane w czasie rekolekcji, które nie były prezentowane a warto je realizować. Najważniejsze jest to, że każdy pomysłodawca sam realizuje swój pomysł, oczywiście mogąc liczyć na wsparcie zarządu jak i innych animatorów, których widzi jako swoich sprzymierzeńców.
W skrócie, aby pójść we wspólnie określonej wizji do przodu konieczna jest wspólna jasno wypowiedziana i określona „misja”. A po to, żeby coś się wydarzyło, konieczne jest określenie terminu i podjęcie działania przez „liderów” swoich projektów/pomysłów.

[nggallery id=”98″]